O NAS
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
FILIA GOK I ORGANIZACJE

2020-07-05     Antoniego, Bartłomieja, Karoliny     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Wydarzenia - imprezy 2016 -> MOZART kontra SINATRA

 

 W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy zgłoszeni do Projektu wezmą udział
w Regionalnym Przeglądzie "Poszukiwacze Artystycznych Pereł",
który będzie miał charakter konkursu.
Szczegółowe informacje na temat przeglądu
zamieszczone są w Regulaminie dostępnym poniżej, dlatego prosimy
o bezwzględne zapoznanie się z jego treścią.
 

 <<<Regulamin>>>

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
prosimy o uzupełnienie Karty Zgłoszeniowej, która jest dostępna poniżej
oraz o jej dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie
do dnia 24 maja 2016 r. (wtorek) do godziny 15:00
lub przesłanie uzupełnionej karty drogą mailową na adres:
gokropa@wp.pl

 <<<KARTA ZGŁOSZENIOWA>>>

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

Przegląd "Poszukiwacze Artystycznych Pereł" - mający na celu wyselekcjonowanie grupy 10 osób niepełnosprawnych, 30 osób pełnosprawnych osób do pracy warsztatowej W jury przeglądu zasiądą uznani wykonawcy i producenci muzyczny (m.in. SONY, Universal, laureat The Voice of Poland, Międzynarodowej wersji X-factor), którzy w dalszym etapie prowadzić będą zajęcia warsztatowe z adresatami i koncert galowy – plenerowy.

 Celem tego etapu będzie:

v  dokonanie przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
i pełnosprawnych i wzajemna interakcja ze sobą,

v  odkrycie nowych osobowości twórczych,

v  popularyzacja muzyki i sztuki wśród adresatów,

v  pomoc w rozwijaniu twórczości wyselekcjonowanej grupy,

v  nawiązanie integracyjnego kontaktu między wybranymi grupami adresatów,

v  ośmielenie osoby niepełnosprawne do wyjścia na scenę.

 

 Cykl  spotkań warsztatowych :

v  Warsztaty wokalno - instrumentalno – aktorskie

v  Warsztaty indywidualne: / z przeglądu wybranych zostanie max 10 osób /

v  Zajęcia grupowe:  Łącznie: / max 25 osób /

Ten etap projektu zaoferuje adresatom:

v  fachową pomoc merytoryczną (podstawy teorii muzyki, podstawy improwizacji
i aranżacji utworów),

v  zajęcia wokalne z emisji głosu, harmonii, ruchu scenicznego.

 

Zajęcia podzielone będą na:

Kształcenie wokalno – instrumentalne, które będzie miało na celu:

v  prawidłowe wydobywanie i formowanie głosu / instrumentu oraz wyrobienie prawidłowego oddechu,

v  uzyskanie odpowiedniej barwy głosu,

v  rozszerzanie skali głosowej / instrumentalnej,

v  praca nad dykcją i kontrola ciała na scenie,

v  ćwiczenia umuzykalniające, rozwijające poczucie rytmu i słuchu muzycznego

v  praca nad utworami do koncertów oraz wprowadzenie podstawowych elementów improwizacji wokalno - instrumentalnej „scat” (naśladowanie głosem instrumentów) co stanowić będzie pewnego rodzaju eksperyment artystyczny mający na celu uaktywnienie rodzaju wolności artystycznej u adresatów,

v  wizerunek sceniczny i asertywność – przełamywanie własnych słabości,

v  wykorzystywanie głosu i ciała do pracy w grupie (chór).

Kształcenie w zakresie improwizacji - melodia w kontekście harmonii i skal, rytmika, frazowanie i operowanie rejestrami w improwizacji muzycznej, wyobraźnia muzyczna, problematyka artykulacji i brzmienia. Wyobraźnia muzyczna.

Kształcenie interpersonalne  mające na celu wypracowanie umiejętności skutecznego rozwiązywania sytuacji społecznych oraz praca nad szlifowaniem talentów przywódczych potrzebnych na scenie – włącznie z osobami niepełnosprawnymi, które bardzo często posiadają takie cechy / Ray Charles, Stevie Wonder / a nie zdają sobie sprawy
z posiadanych naturalnych predyspozycji.

Cześć rozwojowo – praktyczna - wykład i praktyczne ćwiczenia prowadzone przez profesjonalnego coacha składać się będą z wykładu z prezentacją i ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi przez profesjonalnego trenera i coacha, pracującego m.in. w projekcie Youth Business Poland. To pokazanie adresatom, że istnieje wartościowa alternatywa, że MOGĄ żyć pełnym pasji, zdrowym życiem. Zawiera ćwiczenia coachingowe, które uczestnicy wykonują indywidualnie, dają one efekt podniesienia realnej motywacji do konstruktywnych działań i wspomagają zrobienie najtrudniejszego pierwszego kroku. Wzmocnienie siły psychicznej adresatów do osiągania zdrowych celów i pokazanie wzorców konstruktywnych zachowań znanych ludzi sukcesu co ma wpływ na budowanie dobrego klimatu w życiu codziennym, ale także przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Trener pokazuje uznaną metodę stawiania i osiągania celów i pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów metody światowych negocjatorów, które adresaci będą mogli zastosować w życiu prywatnym i zawodowym.

Etap warsztatowy w projekcie będzie miał również, oprócz celów dydaktycznych, za zadanie wyselekcjonowanie grupy osób, które będą integralną częścią koncertu galowego. Podczas warsztatów, będą one przygotowywane do stworzenia INTERAKTYWNEGO CHÓRU, duetów oraz tercetów koncertowych. Wraz
z profesjonalnymi artystami będą wspólnie tworzyć program koncertu.

 

Chór Interaktywny

Efektem finalnym warsztatów wokalno - aktorskich jako przykład ambitnej formy animacyjnej na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, wspólnej pracy seniorów, osób niepełnosprawnej, młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych nabędzie stworzenie CHÓRU INTERAKTYWNEGO. Z profesjonalnym zespołem i uznanymi na arenie międzynarodowej artystami wystąpią oni w koncercie plenerowym. Zespół wokalistów ma mieć charakter artystyczno – eksperymentalny, polegający na połączeniu głosów młodych adeptów z brzmieniem głosów osób w jesieni życia. W ten sposób uczestnicy poznają frazowanie, różnorodną rytmikę oraz melizmatykę szerokiej gamy technicznej wirtuozerii z jaką do tej pory nie mieli okazji się spotkać. Będzie to nowatorski sposób animowania kultury i łączenia różnic międzypokoleniowych i społecznych dla budowania wzajemnego dialogu. Działalność zespołu będzie wzajemną inspiracją
do kulturotwórczych działań adresatów. Warsztaty wokalne, ,aktorskie, interpersonalne, chóralne i instrumentalne będą miały na celu zapoznanie z programem artystycznym koncertu galowego, wspólną pracą nad utworami oraz ich interpretację muzyczno - słowną, pracą nad radzeniem sobie ze sceniczną tremą – a tym samym nauką radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym, zapoznanie młodych i seniorów z kanonem muzyki rozrywkowej i współczesnej oraz pracą nad podstawami dykcji oraz emisji głosu oraz ruchu scenicznego. Spotkania będą nastawione na aktywizacje seniorów i młodych, budowanie wzajemnej asertywności względem siebie oraz trwałej więzi międzypokoleniowej opartej na niwelowaniu lęku przed kontaktem seniorów i młodych oraz osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Nadrzędnym efektem zadania będzie twórcze kreowanie postaw tolerancji i wzmacniania wartości płynących
z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe.

Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych, uznanych na arenie międzynarodowej wykonawców, mających doświadczenie w pracy dydaktycznej (również z osobami niepełnosprawnymi). Dobrane metody będą dostosowane zarówno do poziomu osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych, ich wieku oraz uwarunkowań społecznych.

 

 

Mirosław Witkowski - sądeczanin, absolwent wydziału wokalno–aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi i stypendysta renomowanych amerykańskich uczelni muzycznych, znany w Polsce i za oceanem śpiewak operowy, gwiazdor estrady, laureat mnóstwa nagród, uczestnik wielu telewizyjnych show muzycznych.

 

Linki do występów telewizyjnych Mirosława Witkowskiego oraz koncertów „Mozart kontra Sinatra” zamieszczonych na youtube.pl:

1. Mirosław Witkowski finalista „The Voice of Poland” w grupie Kayah 

2. I etap Międzynarodowej wersji telewizyjnego show X-⁠factor (Słowacja, Czechy, Niemcy, Włochy) – projekt „Zanim będzie za późno”

3. finałowa piątka Międzynarodowej wersji X-⁠factor w grupie Heleny Vondrackovej

4. I edycja projektu „Mozart…” w Dworku Hrabiego Mańkowskiego

 

 

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska