O NAS
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
FILIA GOK I ORGANIZACJE

2020-07-05     Antoniego, Bartłomieja, Karoliny     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Wydarzenia - imprezy 2016 -> Rajd pieszy "Szlakami Jana Pawła II

 
                                  
            GMINNY  OŚRODEK  KULTURY 
         W  ROPIE
       
 
 
III RAJD PIESZY "SZLAKAMI JANA PAWŁA II" PO TERENIE GMINY ROPA I UŚCIE GORLICKIE
 
 
19 CZERWCA 2016  (NIEDZIELA)
 
 
 
 
REGULAMIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komandor rajdu:
 

Zdzisław Niezgoda

   
 

Organizatorzy:

 
Ø Gminny Ośrodek Kultury,
Ø Wiejski Dom Kultury i Turystyki
w Klimkówce  - Filia GOK
 
 

Cele złazu:

Ø uczczenie pamięci o św. Janie Pawle II – wielkim miłośniku wędrówek pieszych.
Ø Poznanie tras i okolic, po których wędrował Karol Wojtyła
Ø Czynny wypoczynek i rekreacja powiązana z popularyzacją turystyki kwalifikowanej.
 
 

Uczestnictwo

 
Ø W rajdzie mogą wziąć udział grupy zorganizowane, w tym grupy zgłoszone przez szkoły, organizacje i instytucje oraz turyści indywidualni.
Ø Młodzież szkolna oraz osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie
pod opieką osób dorosłych (opiekunowie, nauczyciele).
Bliższe informacje pod nr telefonu 602361564.
 

Zgłoszenia przyjmowane będą na kartach zgłoszenia do dnia 16 czerwca 2016 r.,
w następujący sposób:

Ø osobiście w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 17.00,w środy od 13.00 do 21.00
Ø drogą elektroniczną: wdkit@wp.pl (w załączniku wypełniona karta zgłoszenia)
Ø drogą pocztową na adres: Wiejski Dom Kultury i Turystyki,
Klimkówka  81, 38-312 Ropa
 

Karty zgłoszenia do pobrania w siedzibie WDKiT, GOK w Ropie  lub ze strony Internetowej: gokropa.iaw.pl

 
 

W zgłoszeniu należy podać następujące dane niezbędne do ubezpieczenia uczestników rajdu: imię i nazwisko, adres zamieszkania PESEL oraz telefon kontaktowy w czasie rajdu.

 
 

Wpisowe:

Wpisowe na rajd nie jest pobierane. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie dojazd
do punktu zbiórki na trasy rajdu, oraz powrót z miejsca zakończenia rajdu.
 

Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia NW na czas trwania rajdu. Ubezpieczeni zostaną uczestnicy którzy zgłoszą się do udziału w rajdzie w wyznaczonym terminie.

 
 

Organizatorzy zapewniają:

Ø profesjonalną obsługę przewodnicką,
Ø ciepłą herbatę, napoje chłodzące oraz kiełbasę z grilla na mecie rajdu.
 
 
 

Obowiązki  uczestników rajdu:

Ø posiadanie ubioru i ekwipunku dostosowanego do uprawiania turystyki górskiej,
w tym właściwego obuwia, ciepłej odzieży itp.,
Ø posiadanie dokumentu tożsamości,
Ø dostosowanie się do zaleceń przewodnika na trasie,
Ø przestrzeganie zasad ochrony zabytków, ochrony przyrody oraz regulaminów zwiedzanych i innych obiektów z których korzystają uczestnicy w czasie rajdu.
Ø posiadanie przez grupy szkolne apteczki, a przez indywidualnych uczestników własnych leków.
 
Szkody i zniszczenia spowodowane przez uczestników, pokrywają uczestnicy
we własnym zakresie, w pełnej wysokości poniesionych strat lub napraw
.     
   
 
 

Trasy Rajdu "Szlakami Jana Pawła II"

 
Trasa piesza nr I dla młodzieży szkolnej: Łosie - Leszczyny - Łysiec - Ubocz - Zapora - Klimkówka /Stanica wodna/
Zbiórka uczestników godz. 8.55 w centrum Łosia /parking przy kościele/. Wyjście na trasę godz. 9.00
 
Trasa piesza nr II dla młodzieży starszej i dorosłych: Uście Gorlickie - Homola - Flasza - Klimkówka /Stanica wodna/
Zbiórka uczestników godz. 9.10 przy rondzie w Uściu Gorlickim, wyjście na trasę
godz. 9.15
Trasa III dla turystów indywidualnych ( nie zgłoszonych): trasa dowolna.
Możliwość dojazdu autobusem kursowym z Gorlic do Wysowej o godzinie 8.20 z dworca autobusowego.
 
 
Zakończenie rajdu. Zbiórka wszystkich uczestników godz. 13.40 na Stanicy wodnej, godz. 13.45 Msza Święta nad jeziorem koło Stanicy Gorlickiego WOPR w intencji "Ojca Świętego"
 

Zakończenie rajdu po Mszy Świętej na terenie Stanicy Wodnej w Klimkówce przy ognisku lub grillu, wspomnieniach postaci Jana Pawła II i dźwiękach gitary.
Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z oferty „Wypożyczalni sprzętu pływającego” funkcjonującego na terenie Stanicy Wodnej, ale na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów.

 
 
 

Dodatkowe informacje.

 
 

Ø Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 

Ø Udział w Rajdzie jest dobrowolny a organizatorzy rajdu nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody wynikłe w czasie jego trwania wobec uczestników, jak i osób trzecich.

 
 
Zapraszamy, chodźcie z nami!
 
Pliki do pobrania
 
Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska