O NAS
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
FILIA GOK I ORGANIZACJE

2020-04-10     Borysławy, makarego, Michała     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Galeria 2017 -> Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

 

  Dokładnie  226 lat temu  uchwalono Konstytucję 3 Maja, jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była to druga uchwalona konstytucja na świecie, która za cel obrała sobie próbę uzdrowienia państwa polskiego i wyeliminowanie wpływów obcych mocarstw, poprzez zniesienie unii polsko-litewskiej.  Między innymi zniesiono również wolną elekcję i liberum veto, uznano chłopów za część narodu oraz pozbawiono szlachtę prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi, zagwarantowano tolerancję religijną. Konstytucja wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Autorami Konstytucji 3 Maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki  i Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje. 
 
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz Strażaków z okazji Dnia Strażaka. Celebrowana była przez ks. Dziekana Stanisława Porębskiego, ks. kapelana Marcina Gadziałę oraz ks. Kazimierza Pawłowskiego przy asyście pocztów sztandarowych OSP z Ropy oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. KaOSG w Ropie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie. Po Mszy Św. odbyła się akademia w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Ropie, przygotowana pod kierunkiem mgr Alicji Januś, mgr Haliny Kozak, mgr. Mirosława Kawy. Po części artystycznej zgromadzeni przeszli w korowodzie prowadzonym przez Strażaków i druhów niosących 25 metrową flagę z Kościoła pod pomnik Grunwald, a następnie do Remizy, gdzie poświęcona została figura Św. Floriana – patrona m.in. Strażaków, jednego z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego.  Poświęcenia dokonał Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Stanisław Porębski oraz fundator figury Kapelan Gminny Strażaków - ks. Marcin Gadziała.  Więcej zdjęć i relacja z obchodów Dnia Strażaka na stronie OSP Ropa - kliknij w link - Zapraszamy.
Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska